Borievka

Borievka

Listy borievok sú buď ihlicovité, alebo šupinovité, často sa na jednej rastline vyskytujú obidva druhy, protistojné alebo praslenovité. Pri niektorých druhoch sa prejavuje pohlavný dimorfiizmus, samičie exempláre mávajú častejšie širší rozložitý vzrast. Šišky s dužinatými šupinami sa neotvárajú ale zrastajú a vytvárajú nepravú bobuľu. Borievky patria medzi najmenej náročné dreviny a až na výminky znesú všetky druhy pôd a sú dostatočne otužilé. Stromovité druhy sú peknými solitérmi. Najviac sa využívajú ako dreviny pokrývajúce pôdu.