Na tomto mieste postupne pribudnú články týkajúce sa okrasných krov, popínavých rastlín, trvaliek, ale i ovocných stromčekov a starostlivosti o ne. Pridáme taktiež tipy ohľadom použitia substrátov a hnojív pri ich výsadbe.

Estetické pôsobenie vždyzelených drevín

Estetické pôsobenie vždyzelených drevín

Najvýznamnejšou vlastnosťou ihličnanov a vždyzelených listnatých drevín je stálosť olistenia, takže prakticky celý rok nemenia svoju tvárnosť.

Ovocné dreviny

Ovocné dreviny

Pri výbere ovocného stromu pre našu záhradku sa budeme riadiť zásadou: čím menšia záhradka, tým menší tvar stromu. Prednosťou malých tvarov sú skorá a pravidelná rodivosť, kvalitné plody, ľahký zber a ošetrovanie.

Použitie ihličnanov v záhrade

Použitie ihličnanov v záhrade

Pre mnohé ihličnany je charakteristický pravidelný tvar koruny. Touto vlastnosťou zvlášť vynikajú smreky a jedle a v záhradách oveľa použiteľnejšie tuje...

Použitie opadavých listnáčov

Použitie opadavých listnáčov

Opadavé listnáče sú výrazovo oveľa premenlivejšie, a teda v určitom zmysle i zaujímavejšie ako vždyzelené dreviny...

Použitie popínavých drevín

Použitie popínavých drevín

Okrem toho, že niektoré druhy popínavých rastlín majú už z uvedených vlastností vždyzelených  alebo opadavých drevín, plnia ešte ďalšie funkcie.

Použitie vždyzelených listnáčov

Použitie vždyzelených listnáčov

Vždyzelené listnaté kry sú náročnejšie na pestovanie ako opadavé listnáče. Sú veľmi výrazné, preto ich vysádzame buď ako solitéry...