Borovica barinná

Borovica barinná

Borovica barinná. Pinus uncinata.

Borovica barinná je naším domácim druhom vyššej borovice. Ide o skôr pomalšie rastúci poddruh horskej borovice so sýto zelenými ihlicami vyrastajúcimi v páre. Tvar je stromovitý. Borovica barinná rastie u nás doma najmä na vlhších stanovištiach a rašeliniskách. Napriek tomu dokáže žiť aj v suchších podmienkach, ale paradoxne ju nemožno vysadiť na podmáčané stanovište, kde by zhnila. Vysaďme ju do akejkoľvek dobre priepustnej zeme na plné slnko, kde nebude trpieť na choroby. Vyhovujú jej aj skalky, násypy aj piesočné podložia. Borovica barinná je plne otužilá do cca -45 °C.