Borovica Coulterova

Borovica Coulterova

Borovica Coulterova. Pinus coulteri.

Borovica Coulterova je strom dosahujúci výšku okolo 25 metrov, s priamym kmeňom do 1 metra v priemere. Koruna v mladosti kužeľovitá, v dospelosti široká a riedka, so silnými oblúkovito vystúpavými kostrovými vetvami. Výhony veľmi silné, modravo srienisté, púčiky zašpicatené, až okolo 3cm dlhé, živicové. Ihlice Borovice Coulterovej sú zvyčajne tmavo šedé, zelené, tuhé, vzpriamené, husto nahlúčené, po 3 vo zväzku, 15–30cm dlhé a okolo 2 mm široké. Šišky Borovice Coulterovej  sú dozrievajúce až tretím rokom a často ešte niekoľko rokov držiace na strome zatvorené.