Jedľa biela

Jedľa biela

Jedľa biela. Abies alba.

Veľmi vysoký strom s valcovitým rovným kmeňom s priemerom až 2 metre. Koruna Jedle bielej je v mladosti kužeľovitá, neskôr valcovitá, na vrchole sploštená. Kôra Jedle bielej je hladká, väčšinou svetlo sivá, v starobe tmavšia, rozpukaná borka. Letorasty sú šedé, jemne plstnaté. Ihličie 2–3cm dlhé, ploché, na vrchnej strane lesklo tmavozelené, na spodnej strane s dvoma svetlými pruhmi. Šišky Jedle bielej sú vzpriamené, 10–20cm dlhé, 3–5cm široké, valcovité, hore zaoblené. Šupiny opadávajú. Trojhranné semená Jedle bielej (8 – 11 mm dlhé, 3 – 5 mm široké) majú neopadavé krídlo.