Jedľa grécka

Jedľa grécka

Jedľa grécka. Abies cephalonica.

Strom dorastajú do výšky 30 metrov, pri hornej hranici lesa však menší. Koruna Jedle gréckej je hustá, pyramidálna, často až k zemi zavetvená. Letorasty lysé, červenohnedé. Púčiky silne živicové. Ihlice sú Jedle gréckej  sú tuhé, pichľavo špicaté, 2cm dlhé, na rube s dvoma bielymi pruhmi. Jedľa grécka má šišky, ktoré sú až 20 cm dlhé s vyčnievajúcimi podpornými šupinami, vyrastajú smerom nahor. Dozrievajú koncom leta.