Jedľa nikkoská

Jedľa nikkoská

Jedľa nikkoská. Abiea homolepis.

Jedľa nikkoská je strom dorastajúci 30-40 metrovej výšky, s kmeňom 1-1,5 metra v priemere. Kmeň priamy s hladkou šedohnedou borkou s priečnymi pruhmi. Koruna Jedle nikkoskej je vajcovitého tvaru na vrchole zaoblená. Letorasty žlté až béžové, lesklé, lysé, s výraznými ryhami okolo listových vankúšikov, u starších vetičiek sú ryhy ešte viditeľnejšie. Púčiky vajcovité, zaoblené, hnedé, silne smolnaté. Ihlice jedle nikkoskej obrastajú zvrchu vetvičku, u mladších jedincov a tiež v spodnej časti starších stromov hrebenito usporiadané, u plodonosných vetví odstáte okolo vetvičky. Ihlice 15–35 mm dlhé, 2–3,5 mm široké, na konci zaoblené alebo špicaté, lesklé, tmavo zelené, hore s výraznou ryhou, na rube s 2 svetlými pruhmi. Samčie šištice valcovité, žltkasté, samičie jednotlivé purpurové. Šišky veľmi krátko stopkaté, pretiahle valcovité, 7–12 cm dlhé, 3–4 cm široké, na vrchole zaoblené alebo s jamkou. Pred dobou plnej zrelosti výrazne fialové, neskôr červeno hnedé, rozpadavé. Semenné šupiny 1,5 – 2 cm dlhé, 2,5 – 2,8 cm široké. Podporné šupiny asi 1 cm dlhé, zasahujú asi do ½ semennej šupiny, zo šišky nevyčnievajú. Trojuholníkovité semená 8 mm dlhé, 2 mm široké, purpurovo hnedé s asi 7 mm širokým krídlom. Šišky začínajú dozrievať od októbra.