Jedľa obrovská

Jedľa obrovská

Jedľa obrovská. Abies grandis.

Jedle obrovská dorastá do významných výšok, často okolo 40–70 metrov a dožíva sa 200–250 let. Koruna je kužeľovitá, borka brázditá, tmavohnedá, v mladom veku šedozelená. Ihlice Jedle obrovskej sú vždy dvojradové usporiadané, sú ploché, lesklé, zelené a na spodnej strane šedozelené s dvoma bielymi pruhmi. Ihlice nebývajú rovnako dlhé, najdlhšie sú dlhé cca 3–5 cm. Valcovité šišky bývajú svetlozelené, cca 5–10cm dlhé a asi 4cm široké. V západnej časti Severnej Ameriky je vena Jedle obrovskej veľká. Z týchto dôvodov sa úspešne vysadila aj v Európe. Drevo je cenným zdrojom vlákniny, používa sa aj v stavebníctve. Ako okrasná drevina je Jedľa obrovská vysadzovaná i v parkoch.