Sekvoja vždyzelená

Sekvoja vždyzelená

Sekvoja vždyzelená. Sequoia sempervivrens.

Sekvoja vždyzelená je najvyšším stromom na svete s výškou 115 metra s priemerom 9 metra. Rastie väčšinou na pôdach pochádzajúcich z pieskovca. Nachádza sa tiež na pôdach vytvorených z vápenca, bridlice. Sekvoja vždyzelená sa nenachádza na pôdach s vysokým obsahom horčíka a sodíka. Korene sú veľmi plytké, často hlboké iba 1,5 až 2 m. Kompenzujú to však šírkou koreňového systému. Najlepšie sa im darí v hájoch, kde sa korene môžu vzájomne prelínať a dokonca spájať. Toto im dáva obrovskú silu proti prírodným silám. Týmto spôsobom dokážu odolať silnému vetru a prudkým povodniam. Vysoké tempo rastu sa vyznačuje na miestach, kde je dostatok plného slnečného svetla. V Prvom roku života stromu je možný rast až 45cm. Prvých 10 rokov možný rast 0,6 - 1,8 metra ročne. Sekvoje môžu dorásť do výšky 30, alebo 45 metrov za 50 rokov.