Smrekovec

Smrekovec

Smrekovec. Larix.

Smrekovec opadavý môže dorásť do výšky 50 metrov, priemer kmeňa je okolo 1 metra. Koruna je v mladosti úzko kužeľovitá, neskôr je nepravidelná. Kôru má smrekovec v mladosti hladkú a žltohnedú, neskôr pozdĺžne rozpraská na borku. Má tenké hnedasto žlté výhonky, ktoré sú na povrchu hladké. Púčiky majú vajcovito-guľatý tvar. Ihlice na starších jedincoch vyrastajú v brachyblastoch, na mladších jednoročných výhonkoch obrastajú konár špirálovite. Sú mäkké, svetlozelené a každý rok opadávajú. Pred opadnutím zožltnú. Samčie kvety sú drobné a žlté. Samičie majú karmínovočervenú, alebo zelenú farbu a sú vzpriamené. Kvitne v apríli. Šišky majú v čase zrelosti približne 1,2 až 3,5cm. Ich tvar je valcovitý až kužeľovitý.