Tujovka japonská

Tujovka japonská

Tujovka japonská. Thujopsis dolabrata.

Toreja je pomaly rastúci ihličnatý strom až 20 metrov vysoký. Jej koruna pripomína tis, vetvy sú však pravidelne preslenovité a textúra hrubšia. Ihlice sú ploché, 3 až 6 cm dlhé, tuhé, s koncom bodavo špicatým, na líci lesklé zelené, na rube s 2 belavými pruhmi prieduchov, dvojradovo usporiadané a silne aromatické. Púčiky s ostrou špičkou, kvety dvojdomé, len o málo väčšie ako púčiky. Plody podlhovasto elipčité, 3 až 3,5cm dlhé, nenápadne zelený až ľahko červenkastý jedlý miech úplne objíma semeno. Semeno je na rozdiel od tlače tiež jedlé, avšak vyniká svojimi preháňavými a protihlístovými účinkami.