a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Ihličnaté dreviny

Pre mnohé ihličnany je charakteristický pravidelný tvar koruny. Touto vlastnosťou zvlášť vynikajú smreky a jedle a v záhradách oveľa použiteľnejšie tuje, cyprušteky, niektoré stĺpovité borievky a mnoho iných. Preto sú veľmi vhodné k budovám, kde svojou pravidelnosťou navodzujú určité pokračovanie ich architektúry. Pravidelné koruny ihličnanov, ale i vždyzelených listnatých drevín sa uplatnia aj ako súčasť voľných skupín, alebo sa môžu vysádzať do susedstva ostatných nepravidelne rastúcich drevín, kde vytvoria zodpovedajúci stupeň tvarového kontrastu. Ihličnany sú aj veľmi peknými dominantami záhrad. V stati o ihličnatých drevinách uvádzame stručnú charakteristiku a rozčlenenie ihličnatých drevín.

Araukária

Araukária

Auarukárie sú štíhle vždyzelené praslenovité stromy, ktorých domovom je Južná Amerika.

Borievka

Borievka

Borievka je drevina premenlivého tvaru, veľkosti a habitusu. 

Jedľa

Jedľa

Jedle sú prevažne horské stromy, rastú na hlbokých vlhkejších pôdach bohatých na živiny.

Kryptoméria

Kryptoméria

Kryptoméria japonská je asi 15 metrov vysoký strom so štíhlou pravidelnou korunou. Má rovný kmeň pokrytý typickou červenohnedou borkou odlupujúcou sa v dlhých pásoch. Výhonky sú hrubé, úplne pokryté zbiehavými bázami ihlíc, ktoré sú dlhé 6 až 15mm, usporiadané v piatich radoch a odstávajú. Šišky sú guľovité, veľké 1-3cm. 

Tis

Tis

Tis je pomaly rastúci jedovatý strom alebo ker. 

Tuja

Tuja

Nižšie až vysoké vždyzelené stromy s úzkou kužeľovitou korunou, sploštenými konárikmi a šupinovitými listami.