Kryptoméria japonská je súčasťou japonskej krajiny, pestuje sa v parkoch a v okolí chrámov po celom Japonsku. Obľúbený kultivar je Kryptoméria japonica Elegans, ktorá rastie veľmi pomaly a trvá mu veľa rokov, kým dosiahne svoju maximálnu výšku 9 metrov. Všetky kryptomérie obľubujú kyslú, vlhkú pôdu a priame slnko.

Dospelé lístky kultivaru Kryptoméria japonica sú malé a šidlovité. Kultivar Elegance si zachováva mäkké a ihlicovité juvenílne listy po celý život. Hnedastočervené listy na tomto krovitom strome sa v zime sfarbujú do červenkastobronzova.

Kryptoméria

kryptoméria japonská elegans eiridis, cryptomeria japonica elegans viridis, kryptoméria, kryptoméria japonská, kryptomeria
22,68 €
kryptoméria japonská globosa nana, cryptomeria japonica globosa nana, kryptoméria, kryptoméria japonská, kryptomeriakryptoméria japonská globosa nana, cryptomeria japonica globosa nana, kryptoméria, kryptoméria japonská, kryptomeria
35,40 €
kryptoméria japonská little champion, cryptomeria japonica little champion, kryptoméria, cryptomeria, kryptoméria little champion, kryptoméria japonská
52,80 €