Jelša lepkavá má striedavo postavené opadavé, na vrchole tupé až vykrojené listy. Samčie jahňady majú červenkasté podporné šupiny, samičie jahňady s charakteristickou stavbou v období plodov drevnatejú a dlho vytrvávajú na strome.
Jelša sivá, druhá významná európska jelša, je drevina skôr lemujúca horské rieky a riečky. Je tolerantná aj voči suchšiemu podkladu. Od jelše lepkavej sa liši predovšetkým končistými listami a pretiahnutejšími vajcovitými a stopkatými šiškami.
Ide o stromy vysoké 20 až 25 metrov, s vajcovitou korunou a typickou textúrou. Jelše sú významné krajinotvorné a močiarové dreviny.

 

 

Jelša

jelša lepkavá, alnus glutinosa gaertn, jelša, jelsa lepkava, alnus, alnus glutinosa, alnus gaertn
13,20 €
jelša sivá, alnus incana moench, jelsa siva, alnus, alnus incana, alnus moench, sivá jelša
13,20 €