Hrab je majestátny strom. Pestuje sa ako živý plot, uchováva si listy aj v zime a v porovnaní s bukom má výhodu - na rozdiel od buka sa mu darí vo vlhkej, lepkavej pôde a má atraktívnu sivú, žliabkovitú kôru. 

Darí sa mu v štandardnej záhradnej pôde, na slnku alebo v polotieni. 

Rez nie je potrebný.

Rozmnožuje sa vysievaním semien pod sklo na jar.

 

Hrab

hrab obyčajný, hrab obycajny, carpinus betulus, carpinus, hrab, hraby
6,24 €
hrab obyčajný, hrab obycajny, carpinus betulus, carpinus, hrab, hraby, sadenica hrab, sadenice hrabu, sadenice hrab obyčajný, sadenice hrabu obyčajného
7,50 €
hrab obyčajný, hrab obycajny, carpinus betulus, carpinus, hrab, hraby
8,10 €
hrab obyčajný lucas, carpinus betulus lucas, hrab obyčajný, hrab lucas
9,50 €
hrab obyčajný frans fontaine, hrab obyčajný, hrab frans fontaine
17,50 €
hrab obyčajný, hrab obycajny, carpinus betulus, carpinus, hrab, hraby
22,96 €
hrab obyčajný fastigiata, stĺpovitý. carpinus betulus fastigiata, carpinus, carpinus betulus, hrab obyčajný, hrab stĺpovitý, hrab fastigiata
29,50 €
hrab obyčajný monumentalis, carpinus betulus monumentalis, carpinus betulus, carpinus, hrab, hrab obyčajný, hrab monumentalis
35,75 €
hrab obyčajný fastigiata, stĺpovitý. carpinus betulus fastigiata, carpinus, carpinus betulus, hrab obyčajný, hrab stĺpovitý, hrab fastigiata
42,00 €
hrab obyčajný monumentalis, carpinus betulus monumentalis, carpinus betulus, carpinus, hrab, hrab obyčajný, hrab monumentalis
63,84 €
hrab obyčajný fastigiata, stĺpovitý. carpinus betulus fastigiata, carpinus, carpinus betulus, hrab obyčajný, hrab stĺpovitý, hrab fastigiata
66,82 €
hrab obyčajný fastigiata, stĺpovitý. carpinus betulus fastigiata, carpinus, carpinus betulus, hrab obyčajný, hrab stĺpovitý, hrab fastigiata
123,12 €