Hrab je majestátny strom. Pestuje sa ako živý plot, uchováva si listy aj v zime a v porovnaní s bukom má výhodu - na rozdiel od buka sa mu darí vo vlhkej, lepkavej pôde a má atraktívnu sivú, žliabkovitú kôru. 

Darí sa mu v štandardnej záhradnej pôde, na slnku alebo v polotieni. 

Rez nie je potrebný.

Rozmnožuje sa vysievaním semien pod sklo na jar.

 

Hrab

hrab obyčajný, hrab obycajny, carpinus betulus, carpinus, hrab, hraby, sadenica hrab, sadenice hrabu, sadenice hrab obyčajný, sadenice hrabu obyčajného
4,99 €
hrab obyčajný, hrab obycajny, carpinus betulus, carpinus, hrab, hraby
6,24 €
hrab obyčajný, hrab obycajny, carpinus betulus, carpinus, hrab, hraby
8,10 €
hrab obyčajný lucas, carpinus betulus lucas, hrab obyčajný, hrab lucas
9,50 €
hrab obyčajný frans fontaine, hrab obyčajný, hrab frans fontaine
17,50 €
hrab obyčajný, hrab obycajny, carpinus betulus, carpinus, hrab, hraby
22,96 €
hrab obyčajný fastigiata, stĺpovitý. carpinus betulus fastigiata, carpinus, carpinus betulus, hrab obyčajný, hrab stĺpovitý, hrab fastigiata
29,50 €
hrab obyčajný monumentalis, carpinus betulus monumentalis, carpinus betulus, carpinus, hrab, hrab obyčajný, hrab monumentalis
35,75 €
hrab obyčajný fastigiata, stĺpovitý. carpinus betulus fastigiata, carpinus, carpinus betulus, hrab obyčajný, hrab stĺpovitý, hrab fastigiata
42,00 €
hrab obyčajný monumentalis, carpinus betulus monumentalis, carpinus betulus, carpinus, hrab, hrab obyčajný, hrab monumentalis
63,84 €
hrab obyčajný fastigiata, stĺpovitý. carpinus betulus fastigiata, carpinus, carpinus betulus, hrab obyčajný, hrab stĺpovitý, hrab fastigiata
66,82 €
hrab obyčajný fastigiata, stĺpovitý. carpinus betulus fastigiata, carpinus, carpinus betulus, hrab obyčajný, hrab stĺpovitý, hrab fastigiata
123,12 €