Gledíčia trojtŕňová je statný strom, ktorého nápadným znakom sú hnedočervené tŕňovité ostne, veľmi často rozkonárené do troch ,konárov“. Listy sú raz až dvakrát nepárno perovito zložené s končistými lístkami dlhými až 3,5 cm, ktorých je obyčajne viac ako dvadsať.
Krátko stopkaté kvety vyrastajú v úzkych strapcoch dlhých asi 7 cm. Majú nenápadnú žltozelenú farbu. Kvitnú v júni a v júli. Oveľa výraznejšie ako kvety sú plody, struky dlhé niekedy 30 až 45 cm, mierne kosákovito skrútené, hnedočervené, so sladkou dužinou.
Gledíčia trojtŕňová rástla pôvodne na území Severnej Ameriky medzi dnešnými štátmi Pensylvánia, Nebraska, Texas a Missouri. Klímu strednej Európy a Veľkej Británie znáša veľmi dobre. 
Gledíčie sú statné stromy, niekedy vysoké až 45 metrov. 

Gledíčia

gledíčia trojtŕňová sunburst, gleditsia triacanthos sunburst, gledícia, gledíčia sunburst, gledíčia trojtŕňová, gledicia trojtrnova sunburst
39,70 €
gledíčia trojtŕňová sunburst, gleditsia triacanthos sunburst, gledícia, gledíčia sunburst, gledíčia trojtŕňová, gledicia trojtrnova sunburst
89,50 €
gledíčia bez tŕňov, gleditsia triacanthos inermis, gledíčia, gleditsia triacanthos, gleditsia inermis,
109,00 €