Borovice sú súčasťou anglického vidieka, v parkoch a v lesoch je to borovica lesná (jediný britský veľký ihličnan). Koruna mladých stromov je kužeľovitá alebo okrúhla, avšak koruna veľkých stromov býva zvyčajne sploštená a nepravidelná. Ak sa rozhodneme pestovať borovicu, má to svoje výhody - jej ihlice sú oveľa väčšie, strom alebo ker porastie aj v piesočnatej pôde a na exponovanom mieste.

Jej znakom sú úzke ihlice 3 až 20 centimetrov dlhé. Ihlice vyrastajú po 2 až 5 vo zväzkoch. Dlhá kužeľovitá alebo okrúhla šiška zostane na strome niekoľko rokov.

Borovica

borovica čierna, pinus nigra, borovica, borovica nigra, sadenica borovice čiernej, sadenice borovice, sadenice borovica čierna, výsadba borovice, výsadba borovíc
44,71 €
borovica, borovica horská gnom. pinus mugo gnom, borovica horská, borovica gnom
90,00 €
borovica horská, pinus mugo mops, pinus, borovica, borovica mops
55,51 €
borovica horská, borovica horska, pinus mugo pumilio, pumilio, kosodrevinaBorovica horská Pumilio
10,80 €
borovica horská, borovica horska, pinus, pinus mugo, kosodrevina, borovica, horská kosodrevina
42,00 €
Borovica horská Kosodrevinaborovica horská, borovica horska, kosodrevina, pinus mugo var.mughus, pinus mugo , pinus mugo mughus, kosodrevina horská, pinus
11,16 €
borovica lesná, pinus sylvestris, borovica, borovica lesna, pinus
25,20 €
borovica limbová, pinus cembra, borovica limba, borovica limbova, borovica, limba
12,14 €
borovica čierna, pinus nigra, borovica, borovica nigra, sadenica borovice čiernej, sadenice borovice, sadenice borovica čierna, výsadba borovice, výsadba borovíc
6,98 €
sadenica borovica lesná, borovica lesná, sadenica borovica, borovica, pinus, pinus sylvestris, sadenice borovice
1,45 €