Borovice sú súčasťou anglického vidieka, v parkoch a v lesoch je to borovica lesná (jediný britský veľký ihličnan). Koruna mladých stromov je kužeľovitá alebo okrúhla, avšak koruna veľkých stromov býva zvyčajne sploštená a nepravidelná. Ak sa rozhodneme pestovať borovicu, má to svoje výhody - jej ihlice sú oveľa väčšie, strom alebo ker porastie aj v piesočnatej pôde a na exponovanom mieste.

Jej znakom sú úzke ihlice 3 až 20 centimetrov dlhé. Ihlice vyrastajú po 2 až 5 vo zväzkoch. Dlhá kužeľovitá alebo okrúhla šiška zostane na strome niekoľko rokov.

Borovica

borovica, borovica horská gnom. pinus mugo gnom, borovica horská, borovica gnom
90,00 €
borovica čierna, pinus nigra, borovica, borovica nigra, sadenica borovice čiernej, sadenice borovice, sadenice borovica čierna, výsadba borovice, výsadba borovíc
44,71 €
borovica horská, pinus mugo mops, pinus, borovica, borovica mops
55,51 €
borovica horská, borovica horska, pinus mugo pumilio, pumilio, kosodrevinaBorovica horská Pumilio
10,80 €
Borovica horská Kosodrevinaborovica horská, borovica horska, kosodrevina, pinus mugo var.mughus, pinus mugo , pinus mugo mughus, kosodrevina horská, pinus
11,16 €
borovica horská, borovica horska, pinus, pinus mugo, kosodrevina, borovica, horská kosodrevina
42,00 €
sadenica borovica lesná, borovica lesná, sadenica borovica, borovica, pinus, pinus sylvestris, sadenice borovice
1,45 €
borovica čierna, pinus nigra, borovica, borovica nigra, sadenica borovice čiernej, sadenice borovice, sadenice borovica čierna, výsadba borovice, výsadba borovíc
6,98 €
borovica lesná, pinus sylvestris, borovica, borovica lesna, pinus
25,20 €
borovica limbová, pinus cembra, borovica limba, borovica limbova, borovica, limba
12,14 €