Buky môžeme využiť ako majestátne solitéry v parkoch a vo veľkých záhradách. Existujú aj pestrofarebné kultivary pre výsadbu do trávnikov a veľkých záhonov.

Buk má rád štandardnú záhradnú pôdu. Mala by sa však vylúčiť ílovitá pôda. Kultivary s farebnými listami je vhodné pestovať na priamom slnku.

Stromy a živé ploty sa zrezávajú v júni.

Rozmnožuje sa vysievaním semien do voľnej pôdy na jeseň.

Buk

buk lesný atropunicea, fagus sylvatica atropunicea, fagus, buk, buky, buk lesnybuk lesný atropunicea, fagus sylvatica atropunicea, fagus, buk, buky, buk lesny
8,10 €
Buk lesný Dawyck Goldbuk lesný dawyck gold, buk zlatý dawyck gold, fagus sylvatica dawyck gold, buk zlatý, buk zlaty, dawyck gold
31,06 €
buk lesný mercedes, fagus sylvatica mercedes, buk, buk lesný, fagus, fagus sylvatica, buk mercedes
33,76 €
buk lesný purple fountain, fagus sylvatica purple fountain, buk lesný, buk lesny, buk purple fontain, fagus, fagus sylvatica
31,06 €