Buky môžeme využiť ako majestátne solitéry v parkoch a vo veľkých záhradách. Existujú aj pestrofarebné kultivary pre výsadbu do trávnikov a veľkých záhonov.

Buk má rád štandardnú záhradnú pôdu. Mala by sa však vylúčiť ílovitá pôda. Kultivary s farebnými listami je vhodné pestovať na priamom slnku.

Stromy a živé ploty sa zrezávajú v júni.

Rozmnožuje sa vysievaním semien do voľnej pôdy na jeseň.

Buk

buk lesný, fagus sylvatica, fagus, buk, buky, buk lesny, sadenice buku, sadenica buku, sadenice buk, buk obyčajný
5,04 €
buk lesný atropunicea, fagus sylvatica atropunicea, fagus, buk, buky, buk lesnybuk lesný atropunicea, fagus sylvatica atropunicea, fagus, buk, buky, buk lesny
8,10 €
buk lesný purpurea, fagus sylvatica purpurea, fagus, buk, buky, buk lesny purpurea, sadenice buku, sadenica buku, sadenice buk, buky
9,20 €
Buk lesný Dawyck Goldbuk lesný dawyck gold, buk zlatý dawyck gold, fagus sylvatica dawyck gold, buk zlatý, buk zlaty, dawyck gold
31,06 €
buk lesný mercedes, fagus sylvatica mercedes, buk, buk lesný, fagus, fagus sylvatica, buk mercedes
33,76 €
buk lesný dawyck gold, fagus sylvatica dawyck gold, buk lesný, buk dawyck gold, fagus dawyck gold, fagus sylvatica
249,00 €
buk lesný dawyck, fagus sylvatica dawyck, buk lesný, buk dawyck, fagus dawyck, fagus sylvatica
256,00 €