Buky môžeme využiť ako majestátne solitéry v parkoch a vo veľkých záhradách. Existujú aj pestrofarebné kultivary pre výsadbu do trávnikov a veľkých záhonov.

Buk má rád štandardnú záhradnú pôdu. Mala by sa však vylúčiť ílovitá pôda. Kultivary s farebnými listami je vhodné pestovať na priamom slnku.

Stromy a živé ploty sa zrezávajú v júni.

Rozmnožuje sa vysievaním semien do voľnej pôdy na jeseň.

Buk

buk lesný atropunicea, fagus sylvatica atropunicea, fagus, buk, buky, buk lesnybuk lesný atropunicea, fagus sylvatica atropunicea, fagus, buk, buky, buk lesny
8,10 €
buk lesný, fagus sylvatica, fagus, buk, buky, buk lesny, sadenice buku, sadenica buku, sadenice buk, buk obyčajný
10,08 €
buk lesný purpurea, fagus sylvatica purpurea, fagus, buk, buky, buk lesny purpurea, sadenice buku, sadenica buku, sadenice buk, buky
10,08 €
Buk lesný Dawyck Goldbuk lesný dawyck gold, buk zlatý dawyck gold, fagus sylvatica dawyck gold, buk zlatý, buk zlaty, dawyck gold
31,06 €
buk lesný mercedes, fagus sylvatica mercedes, buk, buk lesný, fagus, fagus sylvatica, buk mercedes
33,76 €
buk lesný dawyck gold, fagus sylvatica dawyck gold, buk lesný, buk dawyck gold, fagus dawyck gold, fagus sylvatica
249,00 €
buk lesný dawyck, fagus sylvatica dawyck, buk lesný, buk dawyck, fagus dawyck, fagus sylvatica
256,00 €