Vavrínovec vídať najmä v živých plotoch - vždyzelené vavríny sú najobľúbenejšie.

Vavrínovec má rád štandardnú záhradnú pôdu, mala by však byť dobre priepustná. Obľubuje slnko alebo polotieň. 

Tvaruje sa koncom jari - odstraňuje sa staré drevo. 

Vavrínovec

vavrínovec lekársky diana, prunus laurocerasus diana, vavrínovec, vavrinovec, vavrinovec lekarsky, prunus laurocerasus
9,95 €
vavrínovec lekársky novita, prunus laurocerasus novita, vavrínovec, vavrinovec, vavrinovec lekarsky, prunus laurocerasus
10,30 €
vavrínovec lekársky otto luyken, prunus laurocerasus otto luyken, vavrínovec, vavrinovec, vavrinovec lekarsky, prunus laurocerasusvavrínovec lekársky otto luyken, prunus laurocerasus otto luyken, vavrínovec, vavrinovec, vavrinovec lekarsky, prunus laurocerasus
10,80 €
vavrínovec lekársky cherry brandy, prunus laurocerasus cherry brandy, vavrínovec, vavrinovec, vavrinovec lekarsky, prunus laurocerasus cherry brandy
11,88 €
vavrínovec lekársky polster, prunus laurocerasus polster, vavrínovec, vavrinovec, vavrinovec lekarsky, prunus laurocerasus
11,90 €
vavrínovec lekársky novita, prunus laurocerasus novita, vavrínovec, vavrinovec, vavrinovec lekarsky, prunus laurocerasus
11,99 €
vavrínovec lekársky caucasica, prunus laurocerasus caucasica, vavrínovec, vavrinovec, vavrinovec lekarsky, prunus laurocerasus
13,50 €
vavrínovec portugalský angustifolia, vavrínovec portugalský, vavrínovec, vavrinovec portugalsky, vavrinovec augustifolia
14,90 €
vavrínovec lekársky novita, prunus laurocerasus novita, vavrínovec, vavrinovec, vavrinovec lekarsky, prunus laurocerasus
16,00 €
vavrínovec lekársky rotundifolia, prunus laurocerasus rotundifolia, vavrínovec, vavrinovec, vavrinovec lekarsky, prunus laurocerasus
19,96 €
vavrínovec lekársky etna, prunus laurocerasus etna, vavrínovec, vavrinovec, vavrinovec lekarsky, prunus laurocerasusvavrínovec lekársky etna, prunus laurocerasus etna, vavrínovec, vavrinovec, vavrinovec lekarsky, prunus laurocerasus
20,15 €
vavrínovec lekársky genolia, prunus laurocerasus genolia, vavrínovec, vavrinovec, vavrinovec lekarsky, prunus laurocerasus
21,65 €
vavrínovec lekársky etna, prunus laurocerasus etna, vavrínovec, vavrinovec, vavrinovec lekarsky, prunus laurocerasusvavrínovec lekársky etna, prunus laurocerasus etna, vavrínovec, vavrinovec, vavrinovec lekarsky, prunus laurocerasus
31,90 €
vavrínovec lekársky etna na kmienku, prunus laurocerasus etna, vavrínovec na kmienku, vavrinovec, vavrinovec lekarsky, prunus laurocerasus
98,50 €
vavrínovec lekársky novita na kmienku, prunus laurocerasus novita, vavrínovec na kmienku, vavrinovec na kmienku, vavrinovec lekarsky na kmienku, prunus laurocerasus
249,00 €