Podpník je zakorenená časť, prípadne aj kmeň (pri štepení v korunke) ovocného stromčeka. Podpník spolu s naštepenou odrodou rozhodujú až 50 percentami o úrodnosti stromu, upevňuje svojimi koreňmi strom v pôde, umožňuje príjem vody a živín z pôdy, ukladajú sa v ňom zásobné látky vytvorené fotosyntézou.

Významne ovplyvňuje aj rast navrúbľovanej alebo naočkovanej odrody, začiatok rodivosti, celkovú úrodnosť a výkonnosť stromu. Ovplyvňuje tiež odolnosť proti nízkym teplotám, kvalitu i množstvo ovocia a iné. Z uvedeného vyplýva, že je veľmi dôležité venovať pozornosť nielen výberu vhodnej odrody, ale taktiež aj výberu podpníkov.

 

 

Vegetatívne podpníky

jabloňové podpníky, podpník typ M-9, podpníky pre jablone
3,50 €
jabloňové podpníky, podpník typ M-9, podpníky pre jablone
3,50 €
hruškové podpníky, podpník typ BA-29, podpníky pre hrušky
3,50 €