Charakteristickým znakom platanov je odlupujúca sa borka, ktorá miestami odkrýva na kmeni ešte živú svetlosivú kôru, čo spôsobuje známu mapovitú škvrnitosť kmeňov. Plodné hlávky sa pri dozrievaní rozpadávajú a chlpy z nich sa rozlietajú do okolia. Chlpy sa uvoľňujú i z mladých listov. Platany sú vysoké stromy (40 m) so širokou korunou. Je to architektonicky cenná drevina.

 

Platan

Nie je nastavený žiaden obrázok platan javorolistý, platanus acerifolia, platan, platanus, platan javorolisty
29,99 €
Nie je nastavený žiaden obrázok platan javorolistý, platanus acerifolia, platan, platanus, platan javorolisty
95,00 €
platan javorolistý alphens globe, platanus acerifolia, platan alphens globe, platanus, platan javorolisty
159,00 €