V záhradách najčastejšie vídať ľubovník kalíškatý-H.calycinum. Tento nízko rastúci ker sa rýchlo rozrastá, pričom potláča burinu a od júna do septembra poskytuje pestrofarebnú kvetnú scenériu.

Darí sa mu pod stromami a na suchých svahoch a bežné sú jeho veľké miskovité kvety.  

Ľubovník obľubuje štandardnú záhradnú pôdu. Väčšine sa darí v tieni.

Ľubovník sa zrezáva takmer na úroveň zeme v marci. Vyššie kultivary vyžadujú menej drastickú úpravu - odstraňuje sa horná tretina konárov každý rok na jar.

Ľubovník

Ľubovník - Hypericum calycinumľubovník, lubovnik, hypericum calycinum, hypericum, ľubovník kalíškatý, lubovnik kaliskaty
5,17 €
ľubovník moserov tricolor,hypericum moserianum tricolor,ľubovník,lubovik,ľubovník tricolor,lubovnik tricolor,hypericum
5,17 €
ľubovník hidcote gold, hypericum calycinum hidcote gold, ľubovník, lubovnik, ľubovník hidcote gold, hypericum, hidcote gold
5,17 €
ľubovník, lubovnik, hypericum miracle, hypericum, ľubovník miracle, lubovnik miracle
17,50 €