Ak zatúžime vysadiť do svojej záhrady rastlinu, ktorú ešte nikto nevidel, môžeme si zakúpiť Sciadopitys. Existuje iba jeden druh - S.verticilata, jediný zástupca tento kedysi žijúcej skupiny stromov. Usporiadanie jeho ihlíc je jedinečné  - desať až tridsať ihlíc rastie v praslenoch pripomínajúcich kostru dáždnika, podľa čoho dostal aj svoj názov. Nieje mrazuvzdorný. Vyžaduje bezvápenatú pôdu. Vajcovité šištičky sú asi 10 centimetrov dlhé, spočiatku zelené, keď dozrejú, hnedé. 

Dáždnikovec je etrémne nízko rastúci ihličnatý strom, ktorý má po 10 rokoch výšku zhruba 90 centimetrov. Po 50 až 60-tich rokoch dosahuje výšku iba 9 metrov. Ihlice dlhé 12 centimetrov sú lesklé, dospelý strom je široko kužeľovitý.

Dáždnikovec

dáždnikovec praslenovitý, dáždnikovec, dazdnikovec, sciadopitys verticillatadáždnikovec praslenovitý, dáždnikovec, dazdnikovec, sciadopitys verticillata
35,00 €
dáždnikovec praslenovitý, dáždnikovec, dazdnikovec, sciadopitys verticillatadáždnikovec praslenovitý, dáždnikovec, dazdnikovec, sciadopitys verticillata
47,90 €
dáždnikovec praslenovitý, dáždnikovec, dazdnikovec, sciadopitys verticillatadáždnikovec praslenovitý, dáždnikovec, dazdnikovec, sciadopitys verticillata
89,00 €
dáždnikovec praslenovitý, dáždnikovec, dazdnikovec, sciadopitys verticillatadáždnikovec praslenovitý na kmienku, dáždnikovec na kmienku, dáždnikovec, dazdnikovec, sciadopitys verticillata, sciadopitys
149,00 €
dáždnikovec praslenovitý, dáždnikovec, dazdnikovec, sciadopitys verticillatadáždnikovec praslenovitý, dáždnikovec, dazdnikovec, sciadopitys verticillata
198,00 €
dáždnikovec praslenovitý, dáždnikovec, dazdnikovec, sciadopitys verticillatadáždnikovec praslenovitý, dáždnikovec, dazdnikovec, sciadopitys verticillata
243,50 €