Pochádza z Japonska, je to 1 meter vysoký, široký ker. Listy sú lesklé, tmavozelené, bohato kvitnú v marci-apríli, na jeseň rodí malé, žlté, voňavé trpké jabĺčka. Môžeme ho vysádzať jednotlivo alebo do živých plotov. Postačuje mu priemerné množstvo zrážok.

Vysaďme ho do sviežej pôdy bez vápnika. Obľubuje slnečné miesta, polotieň.

Dulovec

dulovec speciosa fire dance, chaenomeles speciosa fire dance, dulovec speciosa, dulovec fire dance, dulovec, chaenomeles speciosa, chaenomeles fire dance
6,90 €
dulovec speciosa red joy. chaenomeles speciosa red joy, dulovec, dulovec speciosa, dulovec red joy, chaenomeles speciosa, chaenomeles red joy
7,00 €
dulovec superba pink lady, chaenomeles superba pink lady, dulovec, dulovec pink lady, chaenomeles superba, chaenomeles pink lady
7,30 €
dulovec nádherný yukigoten, chaenomeles speciosa yukigoten, dulovec nádherný, dulovec, dulovec nadherny, dulovec yukigoten
7,50 €
dulovec superba orange trail, chaenomeles superba orange trail
7,80 €